Montessori Varhaiskasvatus Oy

Usein kysyttyä

Annamme lapselle mahdollisuuden tehdä kiinnostuksensa mukaisia asioita omassa tahdissaan itse. Aikuisina tehtävämme on havainnoida ja havaintojemme pohjalta tarjota kullekin lapselle sopivaa välineistöä ja tekemistä sekä auttaa tarvittaessa.

Valmisteltu oppimisympäristö tarjoaa lapselle mahdollisuuden tutkia, tehdä havaintoja, oppia ja oivaltaa. Lapsia ohjataan lasta kiinnostavien asioiden tutkimisessa.

Lapsen ei ole mitenkään välttämättä opittava asioita jossakin tietyssä iässä. Eri ikäkausina lapsella on kuitenkin herkkyys tietyn asian oppimiseen. Silloin oppiminen käy helposti – lähes itsestään. Yksilöllisiä poikkeamia on aikataulun, intensiteetin, kasvuympäristön ja lapsen persoonan suhteen.

Lasta ohjataan yksilöllisesti löytämään asioita esittelemällä hänelle ympäristöä ja näyttämällä hänelle, kuinka erilaisten välineiden ja asioiden kanssa voidaan toimia. Näin kasvatetaan lapsen halua, uteliaisuutta ja vahvistetaan itsetuntoa ja rohkeutta kokeilla uusia asioita ja onnistua niissä. Mitään ei siis tarvitse osata valmiiksi.

Lapset oppivat ottamaan huomioon toisiaan, isommat auttavat pienempiään ja pienemmät oppivat paremmin isomman esimerkistä kuin aikuisen ohjeistamina. Eri-ikäisistä koostuvat ryhmät vähentää lasten välistä kilpailua, koska lapsen (myös samanikäiset) voivat olla eri vaiheessa oppimisessaan.

Ei tarvitse. Montessorikasvatus tukee lapsen kasvamista elämää varten. Kunkin lapsen tulee saada edetä rauhassa omassa tahdissaan.

Yksityiset päiväkodit toimivat itsenäisesti mutta samojen lakien ja viranomaisvalvonnan puitteissa kuin kunnalliset. Toimintaamme on kokonaan voittoa tavoittelematon Helsingin Montessori yhdistyksen omistama. Leikkikoulujen hallintoa hoitavat yrityksemme hallitus ja toimitusjohtaja. Perheiden maksamilla hoitomaksuilla katetaan kaikki palkka-, kiinteistö-, tarvike- ja muut kulut. Perheet voivat saada Kelalta maksuihin yksityisen hoidon tukea.

Leikkikoulumme toimivat samojen lakien ja asetusten pohjalta kuin kunnallisetkin päiväkodit. Säännökset koskevat esimerkiksi henkilökunnan määrää ja pätevyysvaatimuksia sekä toimitiloja.

Kaupungin päivähoitoalueiden päälliköt valvovat yksityisten päiväkotien toiminnan asianmukaisuutta muun muassa säännöllisin tarkastuskäynnein. Ympäristökeskus, elintarvikeviranomaiset ja pelastuslaitos valvovat toimitilojen asianmukaisuutta.

Voi. Muistathan kuitenkin aina ilmoittaa, jos valitset jonossa olevalle lapsellesi toisen hoitopaikan tai et halua ottaa vastaan varattua paikkaa.

Henkilöstöllämme on vahva pedagoginen osaaminen ja koulutus. Leikkikouluissamme toimii montessoriohjaajia, montessoriassistentteja, varhaiskasvatuksen opettajia ja lastenhoitajia. Leikkikoulujemme varhaiskasvatuksen opettajilla on varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen sosionomin koulutus. Lastenhoitajillamme on lähihoitajan, lastenhoitajan, lastenohjaajan tai päivähoitajan koulutus. 

Montessoriohjaajillamme on 2 vuotta kestävä montessoripedagoginen koulutus ja useimmilla sen lisäksi muu varhaiskasvatuksen tai hoitoalan tutkinto.

Määräaikaisten sijaisten osalta em. koulutusehdoista saatetaan poiketa, mutta heidänkin työkokemuksensa ja soveltuvuutensa kuhunkin tehtävään arvioidaan huolellisesti.

Useimmiten se tarkoittaa Maria Montessorin perustaman kansainvälisen A.M.I. -järjestön (Association Montessori Internationale) hallinnoimaa vuoden (osapäiväisenä kahden vuoden) mittaista koulutusohjelmaa. Ohjaajamme ovat suorittaneet sen joko Suomessa tai ulkomailla.

Täydennyskoulutuksena montessoripedagogisia opintoja on ollut mahdollista suorittaa mm. Oulun ja Helsingin Yliopistoissa.

Pienessä leikkikoulussa yhteistyö huoltajien ja leikkikoulun aikuisten välillä on luontevaa. Päivittäisissä tilanteissa on mahdollisuus jutella hoitopäivän kuulumiset nopeasti ja tarvittaessa sopia erillinen puhelin- tai tapaamisaika.

Yksityiskohtaisempaa henkilökohtaista keskustelua varten pidämme ns. varhaiskasvatuskeskustelun 1-2 kertaa lukuvuodessa. Toivotamme sitä ennen huoltajat tervetulleeksi havainnoimaan lapsen päivää leikkikoululla. Järjestämme sekä syys- että kevätlukukaudella vanhempainillan.

Ei liity. Montessorikasvatukseen kuuluu aatteellinen ja uskonnollinen sitoutumattomuus. Tämä ei estä viettämästä kulttuuriimme kuuluvia juhlia; esimerkiksi joulua ja pääsiäistä juhlistamme suomalaiseen tapaan.

Useamman päivän poissaoloja varten otetaan aina sijainen. Sijaiset voivat olla entisiä avustajiamme tai esimerkiksi hoitovapaalla olevia montessoriohjaajia. Sijaisten taustatiedot ja mm. rikosrekisteri tarkistetaan määräysten mukaisesti.

Herttoniemenrannan, Herttoniemen, Myllypuron  ja Pakilan leikkikouluilla ulkoillaan tavallisesti omalla leikkipihalla. Muualla siirrytään ulkoilemaan läheiselle, mahdollisimman viihtyisälle ja rauhalliselle leikkialueelle kaupungin puistoon.

Ympäristökeskus selvittää ulkoilualueen turvallisuuden tilojen hyväksymisen yhteydessä. Ympäristön ja leikkivälineiden päivittäinen tarkistaminen kuuluu henkilökunnan rutiineihin. Lasten turvallisuus perustuu heidän hyvään tuntemiseensa, selkeisiin sääntöihin ja niiden valvontaan sekä työntekijöiden ammattitaitoiseen tilanteiden arviointiin.

Leikkikouluillamme voidaan tehdä pieniä retkiä lähiympäristöön (luontoretket ja erityisesti 6-vuotiaat kouluun menijät). Tällaiset retket tehdään yleensä jalkaisin, joskus julkisilla liikennevälineillä.

Lapsiryhmästä riippuen kerran – pari vuodessa tehdään vähän pitempi retki (esim. ratikkamuseo, nukketeatteri, kotieläinpuisto). Kuljetus tapahtuu julkisilla liikennevälineillä tai tilausajolla.