Montessori Varhaiskasvatus Oy

Montessori-koulu

Suomen ensimmäinen Montessori-koulu toimii Herttoniemessä, metron välittömässä läheisyydessä. Suomalainen opetussuunnitelma, kansainvälinen montessorimenetelmä sekä varhennettu kieltenopetus mahdollistaa monipuolisen oppimisen ja ilon kokeilla ja tutkia. Etusijalla on lapsen itsenäinen ajattelu, omatoimisuus ja ympäristön kunnioitus.

Tervetuloa kouluun!

Montessori-koulu on Suomen ensimmäinen kokonaan montessoripedagogiikkaan perustuva peruskoulu. Se tarjoaa laadukasta ja oppimaan innostavaa opetusta. Suomalaisen peruskoulun opetussuunnitelman ja kansainvälisen montessoripedagogiikan yhdistävä koulu on mielestämme maailman paras peruskoulu.  

Opetuksessa noudetaan Suomen perusopetuslakia ja valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita. Opetuksesta vastaavat luokanopettajat, joilla usealla on montessoriopettajan pätevyys, niin että jokaisella lapsella on mahdollisuus työskennellä montessorimenetelmin ja -välinein.